Available courses

Kurs przygotowuje do wykonywania zawodu Głównego Księgowego.

Zakończony jest egzaminem potwierdzającym wiedzę zdobytą podczas zajęć.